Людмила Манева – офис координатор

Завършва философски факултет към Софийски Университет.

Люси е в клиниката от самото начало и е наясно с детайлите в лечението на всеки пациент.

Тя е координатор на екипа, води цялата документация и отговаря за поддръжката й, отговаря за поръчките и снабдяването с материали и апаратура.

Тя е и вашият фотограф – улавя и най-малките детайли във всяка процедура и отразява всяко постижение на членовете на екипа.