Общи условия | Политика за защита на личните данни

УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Специализирана клиника по пародонтология и имплантология д-р Кръстев, чрез сайта https://krastev.clinic/ има сериозно отношение към защитата на личната Ви информация в интернет. Запознайте се с нашите условия и практики относно поверителността, защото те са важни за Вас и вашата сигурност като потребител на нашия уебсайт.

Вие или Вашият – означава „Вие“ като посетител или като потребител на уебсайта https://krastev.clinic/ .
Ние, наш или нас означава https://krastev.clinic/ , който е уеб сайт на Специализирана клиника Кръстев, регистрирана като АИППМПДМ Д-р Пресиян Кръстев ЕООД.
Нашият сайт означава https://krastev.clinic/ .

ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, която СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Ние събираме информацията, когато Вие попълвате в контактна форма на нашия сайт https://krastev.clinic/ . Това включва информация, предоставена по време на регистрация, за да използвате нашия сайт, да се абонирате за наши платени или безплатни услуги, да публикувате материали или да поискате допълнителни услуги. Възможно е да Ви поискаме информация и когато участвате в промоция, или когато съобщите за проблем с нашия сайт. Ако се свържете с нас чрез имейл, то ние пазим копие от тази кореспонденция.

Информацията, която събираме от Вас, може да включва; Вашето име, имейл адрес, адрес, телефонен номер, IP адрес, местоположение, име на фирма, пол, възраст, избрания от вас интернет браузър и устройство, както и всяка друга информация, която предоставяте доброволно.

Ние имаме достъп до детайли за Вашите посещения в сайта ни, включително, но не само, трафик-данни, данни за местоположение и други комуникационни данни.

Уебсайтът на “Специализирана клиника по пародонтология и имплантология д-р Кръстев” събира серия от общи данни и информация, когато обект на данни или автоматизирана система извикат уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събраните могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация “Специализирана клиника по пародонтология и имплантология д-р Кръстев“ не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) правим правилно съдържанието на уебсайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уеб технологии , и (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Следователно “Специализирана клиника по пародонтология и имплантология д-р Кръстев“ анализира анонимно събраните данни и информация статистически, с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме.

Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние може да използваме информацията, която събираме, за да отговорим на Вашите запитвания, свързани с основната ни дейност, а именно – предоставяне на дентални услуги, както и когато сърфирате в уебсайта или използвате определени други функции на сайта по следните начини:
– Да персонализираме качеството Ви на ползване на сайта, като това ни позволява да доставим съдържанието и предлаганите услуги, от които се интересувате най-много.
– Да подобрим уебсайта си, за да Ви обслужваме по-добре.
– Да Ви обслужваме по-добре в отговор на Вашите запитвания и нужди от лечение.
– Да организираме промоция, проучване или друга функция чрез данните от сайта.
– Да поискаме оценки, отзиви и прегледи на услуги или продукти
– Да се свържем с Вас след кореспонденция (чат на живо, имейл или телефонни запитвания)
– Да продължим комуникацията с Вас, след като сте се регистрирали за безплатни/платени услуги, като изпращаме най-подходящата информация, от която се интересувате.

Може да използваме информацията Ви, за да рекламираме наши услуги на уебсайтове от трети страни, като Facebook. може да използваме информацията по други начини, за които предоставяме специално уведомление при или преди събирането.

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., за да оценим използването на нашият сайт и услуги, да съставяме отчети за дейността и да предоставяме други услуги, свързани с използването на Интернет. Декларацията за поверителност на Google може да се види на адрес http://www.google.com/intl/None/policies/privacy/

Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате да се обработват Вашите данни от Google по начина и за целите, изложени по-горе. Ако изберете, можете да се откажете от обработката на данни за вас от Google за дисплейно рекламиране и / или да персонализирате рекламите, като използвате Настройките за реклами на Google на адрес: http://www.google.com/settings/ads. За повече информация относно Google Analytics посетете https://www.google.com/analytics/.

Важно е да сте информирани, че ние сме предприели всички необходими мерки, за да Ви гарантираме, че ние не събираме лични данни от Вас, от които не се нуждаем.

ЗАЩИТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Поддържаме и прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни, които предоставяте, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.
Служителите, имащи достъп до лични данни са обучени за работа с чувствителна информация, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Ние сме извършили оценка на въздействието върху защитата на данните и сме предвидили защитата на данните на етапа на проектирането на продуктите и процесите на дружеството, както и периодична оценка на риска с цел непрекъснато подобряване на Политиките за сигурност на информацията и личните данни.
Ние съдействаме на Комисията за защитата на личните данни както при определяне на рисковете и механизмите за контрол, така и при всяко искане от надзорния орган при изпълняване на неговите задължения.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, Длъжностното лице по сигурността на информацията ще уведоми Комисията за защита на личните данни до 72 часа от научаването за пробива по реда на чл.33 от Регламент (ЕС) 2016/679. При опасност от висок риск за Вашите права и свободи, Вие също ще бъдете надлежно информирани чрез съобщение на имейла, които сте посочили за връзка за естеството на нарушението и мерки за намаляване на неблагоприятните последици.

Имплементираме различни мерки за сигурност, когато даден потребител направи запитване, въведе лични данни (генетични, биометрични, физични), за да запазим безопасността на Вашата лична информация. Обменът /трансферът/ на информация се обработва от специализиран доставчик и Вашите данни се съхраняват или обработват на нашите сървъри. Информацията ви е напълно защитена.

СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни, в съответствие с българското законодателство ( Закон за защита на личните данни и Закона за Националния архивен фонд, както и и съгласно изискванията на „Регламент на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни“.
Можете да оттеглите съгласието за ползване на личните Ви данни за целите на нашата основна дейност и те ще бъдат заличени в съответствие с определените от законодателя начини.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Предаваме личните данни, които събираме за Вас единствено на територията на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или Швейцария, като спазваме приложимите законови изисквания за осигуряване на подходящата защита при предаването на лични данни на получатели в държави извън територията на ЕИЗ и Швейцария.

Споделяме Вашите лични данни с екипа на клиниката или с други доктори и/ или зъботехници, с цел да Ви предоставим най-доброто лечение и/или диагноза.

Имаме право да разкриваме данни за Вас, (i) ако сме задължени по силата на закон или съдебна процедура, (ii) на правоприлагащи органи и държавни служители въз основа на законово искане за разкриване и (iii) в случаите, когато смятаме, че това е необходимо с цел предотвратяване на телесна повреда или финансова загуба или във връзка с разследване на предполагаема или действителна измамна или незаконна дейност.
Също така си запазваме правото да предаваме лични данни за Вас при продажба или прехвърляне на нашия бизнес или имущество или част от него (включително в случай на преструктуриране, прекратяване и ликвидация).

ВАЖНО: Ние не продаваме, не даваме под наем и не даваме достъп до Вашата лична информация на трети страни, включително, но не само на рекламодатели, стратегически партньори или доставчици.

ВАШИТЕ ПРАВА
Имате право по всяко едно време да поискате копие от информацията, която държим за вас. Ако желаете да получите копие на част от информацията или цялата Ви лична информация, моля, изпратете писмено запитване на имейл на следния адрес – krastev.clinic@gmail.com.

Предоставяме Ви определени опции за избор във връзка с личните данни, които събираме за Вас, и начина, по който комуникираме с Вас. За да актуализирате Вашите предпочитания, да изискате да премахнем Вашите данни от списъка с адреси за периодична комуникация, да упражните Вашите права или да подадете искане, свържете се с нас както е указано в раздел „Връзка с нас“ от настоящата Политика.
Можете да изискате достъп до личните данни, които поддържаме за Вас, или да изискате от нас да коригираме, променим, изтрием или блокираме данните, като се с нас както е указано в раздел „Връзка с нас“ от настоящата Политика. Заличаване на личните данни по Ваше искане е възможно, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение.

Можете да оттеглите всяко съгласие, което сте ни предоставили, или да обжалвате обработването на Вашите лични данни по всяко време на законово основание, след което ще приложим Вашите предпочитания в сила.

Информация за предприетите от нас действия във връзка с постъпили от Вас искания, ще Ви бъде предоставено безплатно в срок до 30 календарни дни от получаване на Вашето искане.
Имате право да подадете оплакване относно обработването на личните Ви данни от „АИППМПДМ Д-р Пресиян Кръстев“ ЕООД до Комисия за защита на личните данни на имейл адрес: kzld@cpdp.bg.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКАТА НИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за управление и осигуряване на поверителността на личните данни може да се актуализира периодично с цел отразяване на промени в нашите практики относно личните данни. За съществени промени ще Ви уведомяваме с открояваща се бележка на нашия сайт, която указва датата на последната актуализация в началото на Политиката.

ВРЪЗКА С НАС

Ако желаете да получите достъп, да коригирате, премахнете или изтриете лична информация, която имаме за Вас, да подадете жалба или просто се нуждаете от повече информация, свържете се с наш служител, който отговаря за защитата на личните Ви данни на имейл: krastev.clinic@gmail.com, или с писмено известие на адрес: гр. Варна, к-с Евросити, ул. Идеал Петров 26, Специализирана клиника Кръстев.