Мед. сестра Ина Великова

Ина се дипломира като медицинска сестра през 2018г. в Медицински университет – Варна. Присъединява се към екипа в началото на 2019 г. Винаги готова за нови работни задачи, към които подхожда с интерес и професионално любопитство.