Стелина Чубукчиян – дентален асистент.

Стели завършва специалност „Реклама и връзки с обществеността“ към Икономически Университет – гр. Варна.

През 2017 г. придобива професионална квалификация „Асистент на лекар по дентална медицина“ към сдружение „Хипократ“, гр. София.