Мед. сестра Таня Славомирова – специалист пародонтална поддръжка

Таня завършва „Медицински колеж“ – гр. Варна, специалност „Медицинска сестра“.

Работи в екип с д-р Кръстев от 2001г. и е старшата сестра в клиниката.

Контролира спазването на строг протокол за дезинфекция и стерилизация на инструментариума и апаратурата.

Незаменим асистент в пародонталното лечение и планиране. Фокусира опита и уменията си в пародонталната поддръжка на тежки пародонтални пациенти и в сферата на оралната хирургия.