Мед. сестра Рени Гочева

Рени завършва Медицински колеж – Варна, специалност „Медицинска сестра“.

Тя се присъедини към нашия екип през 2014г. и за кратко време успя да докаже своите качества на специалист с добри идеи и невероятен усет към професията. Винаги готова за нови предизвикателства, към които подхожда с интерес и професионално любопитство.