На 02.09.2020г. АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА- Д-Р ПРЕСИЯН КРЪСТЕВ ЕООД сключи договор

№ BG16RFOP002-2.073-11601-C01  за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000.00лв., от които 8500.00лв. европейско и  1 500.00лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 02.09.2020г.
Край: 02.12.2020г.